Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~へ~を~に行く

Ý Nghĩa
Đi đến…(địa điểm nào đó)để làm gì…
Động từ ở thể [ます] hoặc danh từ đặt trước trợ từ [に] biểu thị mục đích của「いきます」 .
Danh từ đặt trước [に] phải là danh từchỉ hành động.
Có thể đặt trước[に] các danh từ chỉ sự việc được tổ chức ra như lễ hội, buổi hòa nhạc. Trong trường hợp này thì mục đích của người nói là xem lễ hội, nghe nhạc v.v….

Cách sử dụng
N + へ + Nを + V(bỏ ます) + に行く

Ví Dụ
日本へ文化の勉強に来ました。
Tôi đi đến Nhật để học văn hóa.;スーパーへ買い物に行きます
Tôi đi siêu thị để mua sắm.;レストランーヘ晩御飯を食べに行きます
Tôi đi nhà hàng để ăn tối.;明日東京のお祭りに行きます。
Ngày mai tôi đi Tokyo để xem lễ hội;居酒屋ヘお酒を飲みに行きます。
đi đến quán nhậu để uống rượu

Ý kiến đóng góp (0)