Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~全然~ない

Ý Nghĩa
Hoàn toàn~không …
~ 全然~ません ~ đóng vai trò là phó từ biểu thị mức độ, khi làm chức năng bổ nghĩa cho động từ thì được đặt trước động từ.
Mang ý nghĩa hoàn toàn…không, thì luôn được đặt trong ngữ cảnh câu phủ định.

Cách sử dụng

Ví Dụ
お金が全然ありません。
Tôi không có tiền.;全然分かりません
Tôi hoàn toàn không hiểu;Chú ý:
「全然」Còn có thể đóng vai trò bổ nghĩa cho tính từ
この本は全然面白くないです。
Cuốn sách này không hay một chút nào

Ý kiến đóng góp (0)