Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~を

Ý Nghĩa
Chỉ đối tượng của hành động
Trợ từ 「を」được dùng biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ

Cách sử dụng
N+を
(Chữ「を」chỉ có thể được dùng làm trợ từ.)

Ví Dụ
水を飲みます。
uống nước;日本語を勉強します。
học tiếng Nhật;音楽を聞きます.
Tôi nghe nhạc

Ý kiến đóng góp (0)