Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~と

Ý Nghĩa
Và,Với ~

and

Công dụng: Trợ từ 「と」được dùng để biểu thị một đối tượng bất kỳ ( người hoặc động vật) đang cùng thực hiện một hành động nào đó.

Cách sử dụng
N + と

Ví Dụ
公園に友達と散歩します。
Tôi đi dạo với người bạn;同僚 とアメリカへ出張 します。
Tôi đi công tác ở Mỹ cùng đồng nghiệp

Ý kiến đóng góp (0)