Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~てもいいです、てもいいですか

Ý Nghĩa

được, được phép
Mẫu câu này dùng để biểu thị sự được phép làm một điều gì đó.
Nếu đổi mẫu câu này thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ được một câu xin phép.
được phép làm  ... không ? => câu trả lời của câu này là てもいいです

 


Cách sử dụng

Ví Dụ

この部屋でお弁当を食べてもいいです
Được phép ăn cơm tại phòng này

このベッドで、寝てもいいですか
tôi ngủ trên giường này được chứ
ごめんなさい、ちょっとペンを借りてもいいですか
xin lỗi tôi có thể mượn bút một chút được không
疲れたから、ちょっと休んでもいいですか
vì tôi mệt rồi nên có thể nghỉ một chút được không
明るいと寝られないから、電気を消してもいい
vì sáng quá nên không ngủ được, tôi tắt đèn có được không
それ、おいしそう。ちょっと食べてもいい
cái đó có vẻ ngon nhỉ tôi ăn một chút được không.

先生、テストの時、辞書を使ってもいいですか


すみません。消しゴムを忘れてしまったので、ちょっと借りてもいいですか

今日、妻の誕生日なので早めに帰ってもいいですか


Ý kiến đóng góp (0)