Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N3


~たものだ

Ý Nghĩa

Thường hay…

in order to; for the sake of / 为了


Cách sử dụng

 

V辞書形 + ために

 


Ví Dụ

日本にほん留学りゅうがくするために、おかねめています。

このフラッシュカードは、単語たんごおぼえるためにつくりました。

今夜こんやのパーティーにために宿題しゅくだいはやわらせるつもりです。

週末しゅうまつは、彼女かのじょために京都きょうときます。


Ý kiến đóng góp (0)