Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~たい

Ý Nghĩa
Muốn…

want to do / 想要

Động từ thể「ます」 gắn với 「たい」là cách nói của sự “muốn làm” một cái gì đó. Cách nói này dùng để biểu thị ý muốn của bản thân người nói, và để hỏi về ý kiến của người nghe.
Động từ thể「たい」cách chia tương tự như tính từ đuôi「い」

Cách sử dụng
động tử bỏ ます + たい

Ví Dụ
今日きょうは、さかな料理りょうりたいです
hôm nay tôi muốn ăn đồ ăn là cá;来年らいねんは、日本にほんたいです
sang năm tôi muốn đi nhật;ばんはんは、なにたいですか。
anh muốn ăn gì vào bữa tối;今日きょうは、はやたいです
hôm nay tôi muốn ngủ sớm;たいことを辞書じしょ調しらべます。
tra điều muốn biết bằng từ điển

Ý kiến đóng góp (0)