Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N3


~によって

Ý Nghĩa

Do, vì, bởi, tùy vào,bằng, qua, thông qua


Cách sử dụng

1. Trường hợp chỉ phương pháp, cách thức: “bằng, qua, thông qua”
2. Trường hợp chỉ nguyên nhân: “vì, do”
3. Trường hợp chỉ sự thay đổi/ khác biệt khi đối tượng nói đến khác nhau: “Phụ thuộc vào/ thay đổi theo”
4. Trường hợp dùng trong câu bị động: “bởi/ do”


Ví Dụ

Trường hợp chỉ phương pháp, cách thức

この本を読むことによって、新しいことがわかります。
đã hiểu được nhiều điều mới mẻ nhờ đọc quyển sách này

問題の本質を理解することによって、解決方法を考えることができるでしょう。
có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết bằng cách tìm hiểu bản chất của vấn đề

友人の紹介によって、ついに私も仕事を得ることができた。
cuối cùng tôi cũng có thể nhận được việc thông qua sự giới thiệu của bạn bè

Trường hợp chỉ nguyên nhân
大型ショッピングセンターの開店により、近所の多くの店が閉店した。
các cửa hàng gần nhà đã sập tiệm hết vì trung tâm mua sắm lớn mới mở cửa

テスト中にケータイが鳴ったことによって、彼は退室させられた。
anh ấy bị đuổi ra khỏi phòng thi vì để điện thoại kêu khi đang thi

今回の台風によって、多くの家が被害にあった。
nhiều ngôi nhà đã bị tàn phá bởi cơn bão lần này

tùy thuộc vào/ thay đổi theo
によって、あいさつの方法が違います。
tùy thuộc vào mỗi quốc gia mà cách chào hỏi là khác nhau

髪型によって、似合うファッションも変わってきます。
tùy thuộc vào kiểu tóc mà thời trang phù hợp cũng thay đổi theo

この電車は、時間によって混み具合が全然違います。
tàu điện này tùy thuộc vào thời gian mà tình trang đông đúc hoàn toàn là khác nhau

Trường hợp dùng trong câu bị động

18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
vào cuối thế kỷ 18 passpo của công dân mỹ thông thường được ký tên bởi tổng thống liên bang

このアプリは、日本人の専門家によって作られた。
ứng dụng này được tạo bởi chuyên gia người nhật
このサービスは、「田中フード」という会社によって運営されている。
dịch vụ này được kinh doanh bởi công ty 「tanaka food」


Ý kiến đóng góp (0)