Ngữ Pháp Tiếng Nhật N2

Nội dung


~に越したことはない

Ý Nghĩa

Mẫu câu này được dùng khi người nói đưa ra ý kiến cho rằng sự vật, sự việc nào đó làm như thế này là tốt nhất, nên làm nhất. Dịch sát nghĩa là không có gì vượt qua được
…thì tốt hơn/ là tốt nhất.


Cách sử dụng

Ví Dụ

留学するなら、海外保険はあるに越したことはないよ。万一大きな怪我でもしたらどうするの?

nếu đi du học thì tốt nhất là có bảo hiểm nươc ngoài. Vạn nhất có bị bệnh nặng thì làm sao;

お金持ちになりたいというわけではないが、お金はあるに越したことはない

;

疲れている時には、ゆっくり休むに越したことはありません

;

給料は高いに越したことはないが、興味がない仕事なら続かないかもしれない。