Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~に~回(かい)

Ý Nghĩa
Làm ~ lần trong khoảng thời gian ~
Diễn tả tuần suất làm việc gì đó trong một khoảng thời gian

Cách sử dụng
N + に +~ số lượng + 回(かい) +V

Ví Dụ
私は 一月に2回映画を見ます。
Tôi xem phim 2 lần 1 tháng; 私は 一週間に4回日本語を勉強します
Tôi học tiếng nhật 4 ngày 1 tuần

Ý kiến đóng góp (0)