Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~なかなか~ない

Ý Nghĩa
Mãi mà… , mãi mới…
~なかなか~ない là phó từ biểu thị mức độ, khi làm chức năng biểu thị nghĩa cho động từ thì sẽ được đặt trước động từ.
Diễn tả ý để thực hiện một điều gì đó khá mất thời gian, sức lực và rất khó thực hiện

Cách sử dụng
~なかな + V + ない

Ví Dụ
なかなか寝ません。
Mãi mà không ngủ được.;この問題はなかなか解けない。
Vấn đề này không thể giải quyết ngay được.

Ý kiến đóng góp (0)