Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~ないでください

Ý Nghĩa
(Xin) đừng/không…

please don’t do …

Mẫu câu này được dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì đó.

Cách sử dụng
đông tử thể phủ định + ないでください

Ví Dụ
ここで、タバコをないでください
xin đừng hút thuốc ở đây;まだあきらないでください人生じんせいは、これからですよ。
xin đừng từ bỏ, cuộc sống của là bắt đầu từ đây đó(câu cửa miệng khi khuyên ai đừng từ bỏ của người nhật);ここにゴミをないでください
xin đừng hút thuốc ở đây;あのひとはなししんないでください。あのひとはうそつきです。
đừng tin những gì anh ấy nói, anh ây là người nói dối;ハトにえさあたないでください
xin đừng cho chim bồ câu ăn

Ý kiến đóng góp (0)