Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~も

Ý Nghĩa

Cũng, đến mức, đến cả
Dùng miêu tả sự vật / tính chất / hành động tương tự với một sự vật / tính chất / hành động đã nêu trước đó. (nhằm tránh lập lại trợ từ は/ động từ nhiều lần)
Thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ về mức độ số lượng khá nhiều, lặp đi lặp lại của một sự vật, hành động,…nào đó.
Thể hiện mức độ không giống như bình thường. (cao hơn hoặc thấp hơn)
chú ý
“も” cũng có thể đứng sau các trợ từ khác giống như “は”で/ と/ へ/ など も~


Cách sử dụng

“も” cũng có chức năng tương tự như “は”,


Ví Dụ

A:山田さんは本を読むことが好きです。
B:私同じです

あなたの家には犬が9いるんですか?

昨日忙しくて寝る時間ありませんですた。
休日ですが、どこへもい行けません。


Ý kiến đóng góp (0)