Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~がいます

Ý Nghĩa
Có…
Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của người, động vật. Người, động vật ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu, và được biểu thị bằng trợ từ「が」
「がいます」Được dùng cho đối tượng có thể chuyển động được như người, động vật

Cách sử dụng
N(người hoặc động vật) + がいます

Ví Dụ
女の子がいます。
Có cô gái;五匹犬がいます。
Có 5 con chó;あなたに会いたいという人がいます。
Có người muốn gặp bạn;このクラスには25人がいます。
Lớp học này có 25 người;ベトナムには珍しい動物がいます。
Ở Việt Nam có động vật quý hiếm

Ý kiến đóng góp (0)