Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~がほしい

Ý Nghĩa
Muốn…
Mẫu câu này biểu thị mong muốn sở hữu một vật hoặc muốn kết nối, làm quen với một người nào đó của người nói.
Nó cũng được dùng để hỏi về sự mong muốn của người nghe. Đối tượng mà người mong muốn hướng tới được biểu thị bằng trợ từ [が]
ẫu câu không thể dùng để biểu thị mong muốn của người thứ ba.
Mẫu câu không thể dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì.
[ほしい] là tính từ đuôi [い]

Cách sử dụng
N + がほしい

Ví Dụ
彼女が欲しいです。
tôi muốn có bạn gái;新しいゲームが欲しいです。
tôi muốn có bản game mới; 新しい服が欲しいです。
tôi muốn có quần áo mới; 大きい机が欲しいです。
tôi muốn có cái bàn lớn;犬がほしいですか。
Bạn muốn có nuôi chó không ?
いいえ、ほしくないです。
Không , tôi không muốn;

Ý kiến đóng góp (0)