Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~があります

Ý Nghĩa
Có…
Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của đồ vật. Những vật ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu, và được biểu thị bằng trợ từ「が」
「があります」dùng cho đối tượng cố định, không chuyển động được như đồ đạc, cây cối

Cách sử dụng
N + があります

Ví Dụ
テーブルの上にコンピュータがあります
Có cái máy vi tính trên bàn;1キロくらい行くと、スーパーがあります。
Đi khoảng 1km thì sẽ có siêu thị;お金があります。
Có tiền;あなたと彼女の意見には違いがありますか?
Có sự khác nhau giữa ý kiến của bạn và cô ấy không?

Ý kiến đóng góp (0)