Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~助詞+数量

Ý Nghĩa
Tương ứng với động từ...chỉ số lượng
Thông thường thì ~ 動詞+ 数量 ~ được đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của lượng từ chỉ thời gian.

Cách sử dụng
số từ(chỉ số lượng) + V

Ví Dụ
みかんを4つ買いました。
Tôi ( đã)mua 4 quả cam;外国人の社員がいます。
cty Có 2 nhân viên nước ngoài;りんごを4つ食べました。
Tôi đã ăn hết 4 quả táo

Ý kiến đóng góp (0)