Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~あまり~ない

Ý Nghĩa
Không...lắm
「あまり」là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho tính từ thì 「あまり」 được đặt trước tính từ.
「あまり」là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho động từ thì 「あまり」 được đặt trước động từ

Cách sử dụng
あまり+ adj+ ない
あまり + V + ない

Ví Dụ
この文法が、あまり分かりません。教えてください。
tôi không hiểu mẫu ngữ pháp này lắm, chỉ cho tôi đi; テレビはあまり見ませんが、きらいじゃありません。
tôi không hay xem tivi nhưng không ghét nó;最近、姉とあまり会っていませんが、会いたいです。
dạo gần đây tôi không găp chị gái, nên giờ muốn gặp;冷たい飲み物があまり好きじゃありません。
tôi không thích đồ uống lạnh lắm;この食べ物は、あまりおいしくありませんでした。
cái món ăn này không có ngon lắm

Ý kiến đóng góp (0)