Tập hợp bộ đề thi Jlpt N4 các năm

Từ Vựng (Đề Thi Thử)
Ngữ pháp, Đọc Hiểu (Đề Thi Thử)
Nghe (Đề Thi Thử)